NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

*Chú ý: Web nạp là 25% nạp 100k nhận 75k